เวลาเปิดให้บริการ

เปิดทำการทุกวันเวลา 10.30 – 20.00 น.