ราคาบัตร

ticket

ราคาค่าเข้าเพลย์พอร์ต คนละ 99 บาท ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
และสำหรับผู้ที่ไม่ลงเล่นน้ำ ทางเราคิดค่าเข้าสวนน้ำเช่นกัน

สำหรับน้องๆ ที่มีความสูงไม่เกิน 90 ซม. ทางเพลย์พอร์ตให้น้องๆ เข้าฟรี !
รวมถึงผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนที่ช่องขายตั๋ว ทางเราให้พวกท่าน เข้าฟรี เช่นกัน